วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ (GFRP Rebar)

วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ผลิตขึ้นมาจากเส้นใยกลาสไฟเบอร์จำนวนมากที่ผ่านขบวนการดึงขึ้นรูป และเคลือบผิวด้วยเม็ดทราย เพื่อทำให้ เกิดแรงยึดเหนี่ยวกับคอนกรีตได้อย่างดี

วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ ประกอบด้วยเส้นใยกลาสไฟเบอร์ที่ทนแรงดึงสูง กับสารประกอบไวนีลเอสเตอร์เรซิ่น ที่มีความคงทนยิ่งยวด ดังนั้นวัสดุเสริม แรงกลาสไฟเบอร์ จึงสามารถเพิ่มอายุการใช้งานให้โครงสร้างคอนกรีต

เหตุที่วัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์เหนือกว่า

เหล็กเสริมที่เคลือบด้วยอีพ็อกซี่:

- ไม่เป็นโลหะ ไม่ถูกกัดกร่อน และไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า

- ทนแรงดึงสูงกว่าเหล็ก 1-2 เท่า

- มีค่าโมดูลัสความยืดหยุ่นคงที่

- มีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กสี่เท่า

- ค่าสัมประสิทธิ์การยืดตัวใกล้เคียงกับคอนกรีต

- ตัดได้ง่าย

เมื่อเปรียบเทียบกับเหล็กเสริมคอนกรีตแล้ว วัสดุเสริมแรง กลาสไฟเบอร์ เหมาะสมกับงานคอนกรีตพิเศษต่างๆ ดังนี้

• งานคอนกรีตที่มีผิวต้องสัมผัสกับน้ำทะเล: เช่นท่าเทียบเรือ, สะพานเทียบเรือ,

  กำแพงกันคลื่นในทะเล, โครงสร้างในทะเล, อาคารที่สร้างใกล้ชายทะเล

• โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องทนการกัดกร่อน: เช่นบ่อบำบัดน้ำเสีย, โรงงานปิโตร

   เคมี, เหมืองแร่, โรงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นต้น

• โครงสร้างที่ต้องการความเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือแม่เหล็กไฟฟ้าต่ำ: เช่นบ่อพัก

   งานไฟฟ้า, โทรศัพท์, หอบังคับการบิน, ห้องตรวจวินิจฉัยด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

   (MRI Room) ในโรงพยาบาล

• งานโครงสร้างคอนกรีตชั่วคราว: เช่นส่วนที่ต้องเจาะออก (Soft-Eye) ใน

   ไดอะแฟรมวอลล์ของอุโมงค์ใต้ดิน, ปล่องที่ใช้ทำงานชั่วคราวในแนวดิ่ง,

   กำแพงในงานเหมืองแร่, สลักยึดหินที่ใช้เพื่องานชั่วคราว ฯลฯ.

หมายเหตุ: ชิ้นงานที่ต้องการดัดงอ สามารถผลิตได้ตามสั่ง

สลักยึดหินกลาสไฟเบอร์ (GFRP Rock Bolt)

สลักยึดหินกลาสไฟเบอร์ถูกผลิตให้ผิวนอกมีลักษณะเป็นปล้องและหยาบ เพื่อเพิ่มแรงยึดเหนี่ยว ระหว่างวัสดุประสาน (Grouting) กับท่อนเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ได้อย่างดี

ข้อได้เปรียบของสลักยึดหินกลาสไฟเบอร์:

- วัสดุทนกำลังดึงสูงและมีความแกร่ง

- สามารถยึดเกาะ (Bonding) ได้ดี

- ไม่ถูกกัดกร่อน, ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า

- ทนไฟ และทนต่อการเกิดไฟฟ้าสถิตย์

- ตัดง่ายโดยไม่เกิดประกายไฟ

- น้ำหนักเบา เก็บรักษา และขนส่งง่าย

- ติดตั้งได้ง่ายโดยเครื่องมือธรรมดา

ช่องทางการติดต่อ

สิ่งที่เราทำ

Follow Us

Hotline : 087-332-8999

Hotline : 081-592-4924

Office : 02-328-2250-2

Email : info@novocon.co.th

 บริษัท โนโวคอน จำกัด

39/1 ซอย 38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Form Tie System

Tension Rod System

Rock Bolt

Anchor Bolt

Thread Bar "ONE-Bar"

Lifting System

GFRP Rebar

Custom Made to Order

Fanpage