เมื่อสวมเข้ากับข้อต่อ (Coupler) แล้วสามารถหมุนผ่านได้ตลอดทั้งเส้นโดย ไม่จำเป็นต้อง

ทำเกลียวอีก สามารถใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทุกประเภท เช่นเดียวกับเหล็ก

เส้นข้ออ้อยทั่วไป ONE-Bar มี 2 เกรดคือ SD40 และ SD50

ซึ่งมีการพัฒนารูปร่าง โดยทำให้บั้งข้ออ้อยมีลักษณะเวียนตามกัน

อย่างมีระเบียบ จึงทำให้เป็นเกลียวในตัวตลอดทั้งเส้น

"ONE-Bar" เป็นเหล็กเกลียวข้ออ้อย

ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

"ONE-Bar" เหล็กเกลียวเสริมคอนกรีต (เหล็กเสริมคอนกรีตพร้อมต่อ)

บั้งเกลียวของ ONE-Bar ถูกออกแบบให้มีระเบียบและหยาบเป็นพิเศษ

จึงทำให้สามารถรับแรงดึงและแรงอัดได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้เกลียว

แบบพิเศษนี้ยังทำให้เราสามารถขันเกลียวได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น เหล็กเกลียว ONE-Barยังใช้ส่วนผสมที่ช่วยให้เหล็กมี

คุณสมบัติที่ สามารถเชื่อมได้ (weld ability) เป็นอย่างดีจึงเพิ่มความ

คล่องตัวต่อการใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

แข็งแรงมากกว่าเดิมด้วย Thermo Mechanical

Treatment ซึ่งจะทำให้เหล็กเกลียวทนทานมากยิ่งขึ้น

มาตรฐานของเหล็กเกลียว และการต่อแบบเชิงกล

(Standard & Mechanical Splicing)

   ONE-Bar เป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.24/2548เช่นเดียวกับ

เหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไปทุกประการ

   ONE-Coupler ถูกผลิตขึ้นเพื่อใช้กับ ONE-Bar โดยเฉพาะ สอดคล้องตามมาตร ฐานการต่อ

เหล็กของ ว.ส.ท., ACI318, BS8110, DIN1045, ฯลฯ

   ความแข็งแรงของจุดต่อนั้น ถูกออกแบบให้สูงกว่าทุกมาตรฐานโดยให้จุดต่อมีความแข็งแรง

เทียบเท่า หรือสูงกว่าเหล็กเส้น เมื่อทดสอบแรงดึงในห้องปฏิบัติการเหล็กเส้นจะต้องขาดนอก

บริเวณจุดต่อเสมอ ONE-Bar จึงเป็นระบบการต่อเหล็กแบบเชิงกลที่ให้ความแข็งแรงเต็มกำลัง

เหล็กอย่างแท้จริง (Real Full Tension Splice)

การต่อเหล็ก ONE-Bar ด้วย ONE-Coupler 3 รูปแบบ

แนวบั้งเกลียวของเหล็กจะเวียนซ้ายสอดคล้องกันตลอดความยาวของเหล็ก ดังนั้นไม่ว่าจะตัดที่ตำแหน่งใดๆ ของเหล็ก

ONE-Bar ก็สามารถหมุน Coupler เข้าได้ทุกตำแหน่งตลอดทั้งเส้น

แบบ A: เหล็กที่นำมาต่อสามารถหมุนได้สะดวก (กรณีทั่วไป)

1) หมุน Coupler เข้ากับปลายเหล็กด้านที่

    Fixed  ให้เข้าไปเพียงครึ่งหนึ่งของ

    Coupler แล้วนำเหล็กที่ต้องการต่อเข้า

    ไปชนปลาย

2) นำเหล็กที่จะนำมาต่อ หมุนเข้ากับ

   Coupler จนยัน Center Stopper

แบบ B: เหล็กที่จะนำมาต่อสามารถหมุนได้เพียงเล็กน้อย.

1) Mark บน ONE-Bar เท่ากับครึ่งหนึ่งของ Coupler

    บนด้านที่ Fixed

2) หมุน Coupler เข้ากับปลาย ONE-Bar ที่จะนำมาต่อ

    จนปลายเหล็กโผล่ออกมาเสมอ กับปลาย Coupler

3) นำเหล็กที่สวม Coupler ไว้แล้ว มาชนกับ

    ปลายเหล็ก ONE-Bar ที่ Fixed

4) หมุน Coupler เข้ากับปลาย ONE-Bar ด้าน Fixed

    จนถึงจุด Mark

5) หมุน ONE-Bar ที่นำมาต่อเล็กน้อยจนแน่น

แบบ C: เหล็กที่นำมาต่อไม่สามารถหมุนได้เลย

การต่อจะทำแบบเดียวกับการต่อแบบ B (ขั้นตอน 1-4) แต่มี Lock Nut ร่วมกับ coupler

ในขั้นตอนที่ 5 ให้ใช้ Lock Nut ช่วยขันชน Coupler จนแน่นมากขึ้น

1) ONE-Bar สามารถตัดแล้วต่อได้เลยทันที่โดยไม่ต้องทำเกลียวอีก

2) ไม่เกิดเศษเหล็กจากการตัด และทำเกลียว

3) ยังคงความแข็ง (Hardness) ที่ผิวของเหล็กเกลียวไว้ตลอดเวลา

   (เนื่องจากไม่ต้องทำเกลียว) จึงช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับจุดต่อ

   อย่างถาวร ซึ่งการต่อในระบบอื่นไม่สามารถทำได้

4) ไม่มีการรบกวนโครงสร้าง (Micro-structure) ของเหล็กเนื่องมาจากกระบวนการทำเกลียว

    จึงไม่สร้างจุดอ่อน (weak point) ให้กับเหล็กและจุดต่อ

5) พื้นที่หน้าตัดของเหล็กคงที่ตลอดทั้งเส้น ทุกขนาด ทุกความยาว

6) เหล็กเกลียว ONE-Bar พร้อมเสมอสำหรับการต่อเหล็ก (mechanical splicing)

    เพราะไม่ต้องเสียเวลาทำเกลียวอีก ทำให้ผู้รับเหมาสามารถตัดและต่อเหล็กได้ทันทีที่ต้องการ

7) ไม่มีต้นทุนแอบแฝงเกิดขึ้นอีก เช่นงานบริการเครน, ที่พักคนงาน, ค่ากระแสไฟฟ้า, พื้นที่ทำงาน, ฯลฯ

8) ลดความแออัดของคนงานในหน่วยงาน จึงง่ายต่อการดูแล และการรักษาความปลอดภัย

9) เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด ช็อต สะเก็ดไฟ กลิ่น ควัน จากงานเชื่อม

10) เหล็กเกลียว ONE-Bar สามารถเชื่อมได้ จึงนำมาต่อเชื่อมกับเหล็กโครงสร้างอื่นได้ตลอดเวลา

11) เหล็กเกลียว ONE-Bar สามารถดัดได้ ทั้งก่อนและหลังการต่อ อีกทั้งยังสามารถถูกตัดในที่ได้อีกด้วย

12) ข้อต่อรูปหกเหลี่ยมทำให้เราใช้ประแจช่วยขันเกลียวได้ง่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ประแจปอนด์

13) ลดเวลาในการก่อสร้าง เพราะสามารถตัดต่อเหล็กได้ทันทีตามแบบก่อสร้าง

14) ลูกค้าสามารถลดต้นทุนในการก่อสร้างโดยรวม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อได้เปรียบของเหล็กเกลียว ONE-Bar (ที่เหนือกว่าเหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไป)

การประยุกต์ใช้เหล็กเกลียว ONE-Bar ในงานก่อสร้าง

• สามารถใช้แทนเหล็กเส้นข้ออ้อยธรรมดาที่ใช้เสริมคอนกรีตในงานโครงสร้างทั่วไป

• งาน Micro pile, งานเสาเข็มทดสอบ (Test pile), งานหัวเสาเข็ม (Pile cap)

• เหล็กนอนในงานฐานรากแบบพืด (Mat foundation), พื้น และคานคอนกรีต

• ใช้เป็น Anchor bolt, Hold-down bolt ในงานตอม่อ และฐานราก

• เหล็กยืนในงานเข็ม, ตอม่อ, เสา, ผนัง, กำแพง และปล่องชาร์ฟ (Shaft)

• ใช้เป็น Starter bar ที่ฝังในกำแพง (Core wall, diaphragm wall), ช่องเปิดที่พื้น

• ใช้เป็นจุดต่อ (Construction joint) ในงานพื้น, ผนัง, กำแพงรับน้ำหนัก (Shear wall)

• ใช้เป็น Anchor bar, Shear bar ในบริเวณที่มี Punching shear สูง

• ใช้เป็นเหล็กยึดรับแรงดึงในงาน Tie bar, Tie back, Sag rod, Tie rod

• ใช้เป็น Lifting stud สำหรับงานยกแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป

• ใช้เป็น Rock bolt, Soil nail สำหรับงานเหมืองแร่, งานป้องกันความลาดชัน (Slope Protection)

• งานอื่นใดที่ต้องการการต่อแบบเชิงกลที่แข็งแรง ต้องการความปลอดภัย และความมั่นใจสูงสุด

ขนาดและมิติต่างๆ

ช่องทางการติดต่อ

สิ่งที่เราทำ

Follow Us

Hotline : 087-332-8999

Hotline : 081-592-4924

Office : 02-328-2250-2

Email : info@novocon.co.th

 บริษัท โนโวคอน จำกัด

39/1 ซอย 38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Form Tie System

Tension Rod System

Rock Bolt

Anchor Bolt

Thread Bar "ONE-Bar"

Lifting System

GFRP Rebar

Custom Made to Order

Fanpage