ระบบยกชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Lifting System)

NovoLift คือระบบยกชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป ผลิตและจำหน่าย

โดยโนโวคอน เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง อีกหลากหลาย

ประกอบด้วยเดือยเหล็ก (Lifting Anchor), ลูกยาง (Rubber Recess Former)

และหัวยก (Lifting Head Link)

เดือยเหล็ก

(Lifting Anchor)

   เดือยเหล็ก ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าเหนียว มีปลายล่างเป็นฐานแผ่กว้างเพื่อเพิ่มการถ่ายเทกำลังจาก

คอนกรีต ปลายบนทรงมนกลม เพื่อความสะดวกรวดเร็วสำหรับการยกชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปอันมี

ขนาดและรูปทรงหลากหลาย เช่นแผ่นพื้น, คาน, ผนัง, บันได, ท่อ ฯลฯ

เกิดเบ้ากลมตรงปลายเพื่อให้หัวยกสวมคล้องได้อย่างสะดวก, รวดเร็วและ

ปลอดภัย ทุกๆครั้งที่ต้องการยกชิ้นงาน

มั่นใจว่าปลอดภัยด้วย Safety Factor ที่มากกว่า 3 เท่า

ลูกยาง (Rubber Recess Former)

มีหน้าที่ทำให้เกิดเบ้ากลมตรงปลายบนของเดือยเหล็ก ผลิตขึ้นจากยางสังเคราะห์ที่สามารถคง

รูปร่างอยู่ได้ แม้อุณหภูมิสูงถึง 120 C หรือเมื่อต้องสัมผัสกับน้ำมันหรือน้ำยาทาแบบจึงสามารถ

นำมาใช้งานได้หลายครั้ง ในขณะติดตั้งนั้น ลูกยางจะถูกเปิดให้แยกออก เพื่อที่จะให้ส่วนบนของ

เดือยเหล็กผ่านเข้าไปภายในได้ แล้วจึงยึดติดกับแบบหล่อคอนกรีตโดยใช้สลักเกลียวและน็อต

ปีกผีเสื้อช่วยในการยึด

กรณีที่มีความต้องการติดตั้งเดือยเหล็กขณะที่คอนกรีตยังสด (เช่นแผ่นพื้น) ทำได้โดยตักคอนกรีตสดส่วนหนึ่งออกมา

แล้ววางแทนที่ด้วยลูกยางพร้อมกับเดือยเหล็ก ในลักษณะที่ผิวบนของลูกยางอยู่เรียบเสมอกับผิวคอนกรีต ทั้งนี้ต้อง

ระวังให้ส่วนบนของเดือยเหล็กยังคงฝังอยู่กับลูกยาง และอยู่ในลักษณะตั้งฉากกับแบบคอนกรีต การใช้น้ำยาทาแบบ

นั้น จะช่วยให้การถอดแบบง่ายขึ้น และสามารถยืดอายุการใช้งานของลูกยางได้

รูที่เปิดอยู่บนลูกยางนั้นช่วยให้เราใช้แท่งเหล็กสอดเข้าไปในลักษณะไข้วกันเพื่องัดลูกยาง จะทำให้สามารถเปิดลูกยาง

ออก ต่อจากนั้นจึงดึงขึ้นมาจากคอนกรีตได้โดยง่าย

หัวยก (Lifting Head Link)

หัวยก เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการยก ขนส่ง และติดตั้งชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูป ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย มีขนาด ตั้งแต่ 1.3 - 32 ตัน

หัวยก (Lifting Head Link) หลังจากที่ถอดแบบและนำลูกยางออกมาแล้ว หัวยกจะถูกเกี่ยวเข้า กับส่วนหัวของเดือยเหล็กปลายมนกลม สามารถยกชิ้นงานคอนกรีตที่พร้อมสำหรับนำไปกองเก็บ หรือขนส่งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

• ปลอดภัยต่อชิ้นงาน และบุคคลากร

• ง่าย, สะดวก, รวดเร็ว

• เชื่อถือได้อย่างเต็มที (Safety 3-5 เท่า)

• เหมาะกับชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปทุกขนาด

การยกและวางชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ชิ้นงานคอนกรีตสำเร็จรูปที่ถูกผลิตขึ้นนั้นจะต้องมีการยกและการวางด้วยวิธี การที่ถูกต้องโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม เพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ ด้วย เหตุนี้ โนโวคอนจึงได้ใช้ระบบยกที่ปลอดภัยที่สุดและให้ความสะดวกรวดเร็ว ต่องานหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบยกประกอบด้วยเดือยเหล็ก ปลาย ทรงกลม, ลูกยาง และหัวยก ที่ถูกออกแบบให้เกิดความคล่องตัว ประหยัด

ปลอดภัยสูงสุด และทำให้เกิดการลื่นไหลสอดประสานของงาน ทุกขั้นตอน

คล้องหูยกเข้ากับส่วนหัวของเดือย

แล้วกดสลักลง

แผ่นคอนกรีตถูกยกได้โดยง่าย

ในทุกทิศทาง

ถอดหูยกออกได้เพียงหย่อนลงมา

แล้วปลดสลักออก

ตัวอย่างการใช้งาน

ช่องทางการติดต่อ

สิ่งที่เราทำ

Follow Us

Hotline : 087-332-8999

Hotline : 081-592-4924

Office : 02-328-2250-2

Email : info@novocon.co.th

 บริษัท โนโวคอน จำกัด

39/1 ซอย 38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Form Tie System

Tension Rod System

Rock Bolt

Anchor Bolt

Thread Bar "ONE-Bar"

Lifting System

GFRP Rebar

Custom Made to Order

Fanpage