สลักยึดหิน (Rock Bolt/ Soil Nail System)

เนื่องจากผลิตด้วยกรรมวิธีรีดเย็นซึ่งเพิ่มความแข็งแรงให้เหล็กเส้น

หรือเหล็กเกลียวตลอด (Thread Bar) ส่วนประกอบที่รับแรงดึงของ ระบบทั้งหมดจึงสามารถรับแรงดึงได้เต็มกำลังของเหล็กเส้นที่ใช้ทำ

เหล็กยึดหินนั้น (Full Performance)

สลักยึดหิน โนโวคอน

สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่าระบบทั่วไป

ชนิดของเหล็กยึดหิน (Type of Rock Bolt)

- เหล็กเส้นทนแรงดึงสูง (Deformed Bar)

- เหล็กเกลียวตลอด (Thread Bar)

- เหล็กยึดหินระบบเชิงกล (Mechanical Anchor)

- เหล็กยึดหินแบบสปริทเซท (Split Set)

- กลาสไฟเบอร์ยึดหิน (GFRP Rock Bolt)

      เกลียวทุกระบบ

   ระบบเหล็กยึดหินแบบทนแรงดึงสูงผลิตด้วยกรรมวิธีการรีดเย็นภายใต้กระบวนการควบคุมคุณภาพอย่างเคร่งคัด ระบบเกลียวเป็นไป

ตามมาตรฐาน ISO, UNC และ DIN เกลียวที่ทำขึ้นนั้นเป็นระบบเกลียวหยาบที่มีพื้นผิวเหมาะสำหรับการขันเกลียวที่เที่ยงตรงและ

แข็งแรง จึงมีประสิทธิภาพเหนือกว่าการทำเกลียวด้วยการกลึงโดยทั่วไปที่ลดขนาดและความแข็งแรงของเหล็กลง

   อีกระบบหนึ่งเป็นเหล็กเกลียวตลอด ซึ่งเป็นเกลียวหยาบพิเศษแบบเวียนซ้าย มีความแข็งแรงมาก ผลิตด้วยกรรมวิธี Thermo-

Mechanical Treatment และสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (ม.อ.ก) เช่นเดียวกับเหล็กเส้นข้ออ้อยมาตรฐานทั่วไป

      ขนาดหลากหลาย

เหล็กยึดหินที่ถูกผลิตขึ้น มี 6 ขนาด คือ 16 มม, 20 มม, 25 มม, 28 มม, 32 มม.และ 40 มม.มีความยาว มาตรฐาน  10 และ 12

เมตร หรือตัดตามความต้องการ ขนาดที่ยาวเกินกว่า 12 เมตร สามารถต่อได้โดยใช้ข้อ ต่อตรง (Coupler)

        การป้องกันสนิม

     การป้องกันสนิมที่ทำให้เกิดการผุกร่อนมีหลายวิธีให้เลือก เช่น

     • ชุบสังกะสี

     • เคลือบด้วยอีพอกซี่

     • หรือตามที่มาตรฐานกำหนด

วัสดุ / ขนาด

รูปภาพ

รายการสินค้า

เหล็กยึดหินที่ทำจากเหล็กเส้น

• เหล็กเส้นข้ออ้อย (DB)

• เหล็กเกลียวตลอด (Thread Bar)

 

เหล็กถูกทำขึ้นด้วยกรรมวิธีรีดเย็น

• ขนาด Φ16-40 มม.

• เหล็กข้ออ้อยเกรด SD40, SD50

• เหล็กเกลียวเกรด SD40, SD50

• ความยาวตามสั่ง


แหวนรูปโดม
(Dome Plate) แหวนรูปโดมหักมุม
(Bevel Dome Plate) แหวนแบบเรียบ (Flat Plate) แหวนรูปถ้วย (Spherical or Dome Washer)

Plate มีหลายขนาดและรายละเอียด

• 150 x 150 x 6 มม.

• 150 x 150 x 8 มม.

• 150 x 150 x 10 มม.

• 150 x 150 x 12 มม.

• 150 x 150 x 15 มม.

• 150 x 150 x 20 มม.

• 200 x 200 x 15 มม

• 200 x 200 x 20 มม.

• ขนาดพิเศษตามแบบกำหนด

 

 

ลักษณะทั่วไป

• ขนาดมาตรฐาน 47 x 22 มม.

• ผิวโค้งรูปพาราโบลา

• ขนาดรูกลาง และมุมเอียงตามแบบ

 น็อตหัวหกเหลี่ยม

(Hex Nut for Thread Bar)

• เป็นน็อตหัวหกเหลี่ยมสำหรับเหล็ก

   เกลียวตลอด

• มีขนาด TB20 - TB40

น็อตทรงกลม

(Spherical or Dome Nut)

• เหล็กขึ้นรูป (Forged) สำหรับเหล็กข้ออ้อย

• เหล็กหล่อเหนียว (Cast Iron) สำหรับ

  เหล็กเกลียวตลอด

น็อตหกเหลี่ยม

(Hex Nut)

• เป็นน็อตหกเหลี่ยมมาตรฐาน

• ใช้กับเหล็กเส้นข้ออ้อย

เหล็กยึดหินแบบเชิงกล

(Mechanical Shell)

ชนิด Bail Type

ทนแรงดึงสูงสุดได้เท่ากำลังเหล็กเส้น

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของหิน)

 

• ขนาด M16 - M32

• ขนาด UNC 5/8" - 1-1/4"

อุปกรณ์ปรับศูนย์กลาง

(Centralizer)

• ทำได้ทุกขนาดโดยลูกค้าเป็นผู้กำหนด

• ขนาดรูเจาะ,ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ

  เหล็ก

ช่องทางการติดต่อ

สิ่งที่เราทำ

Follow Us

Hotline : 087-332-8999

Hotline : 081-592-4924

Office : 02-328-2250-2

Email : info@novocon.co.th

 บริษัท โนโวคอน จำกัด

39/1 ซอย 38 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.๙

แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Form Tie System

Tension Rod System

Rock Bolt

Anchor Bolt

Thread Bar "ONE-Bar"

Lifting System

GFRP Rebar

Custom Made to Order

Fanpage